Categories
Uncategorized

Kontrollera däcktryck

Bland det viktigaste för maxad körkomfort, förbättrad körstabilitet, bättre bränsleekonomi / energiförbrukning är att bibehålla ett korrekt lufttryck i däck. Utöver de fördelar vi nämnt hjälper det också till att förlänga däckens livslängd.

Som bekant sjunker lufttrycket i däcken med tiden, det är inte något undantag utan snarare regel, det är nämligen ett naturligt fenomen. Utöver att däcken tappar luft med tiden kan trycker även varierar beroende på temperaturen.

Att köra med däck som har ett för lågt lufttryck innebär att dina däck kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket påverkar faktorer som komfort, buller och köregenskaper.

Helst ska man kontrollera lufttrycket så ofta som en gång i månaden. Allra bästa vore om du kontrollerade däcktrycket varje gång du tankar, men det kanske inte alltid hinns med.

När du kontrollerar däcktrycket ska du använda det lufttryck som tillverkaren har rekommenderat för kalla däck. För lågt eller högt lufttryck i däck kan orsaka ojämnt slitage.

För lågt däcktryck är en av de vanligaste orsakerna till att däcken går sönder. Detta ökar riskerna för sprickor i däcken, att slitbanan lossnar eller i värsta fall en däckexplosion. Ett lågt lufttryck minskar även lastförmågan i ditt fordon.

Kalla däck

Däcktrycket bör kontrolleras när däcket är kallt. Däck anses kalla när de har samma temperatur som den omgivande luften. Denna temperatur uppnås vanligtvis när fordonet har stått parkerat i minst 3 timmar.

Efter cirka 1,6 km (1 mile) anses däcket vara varmt. Om du måste köra längre än så här för att pumpa upp, kontrollera och registrera däcktrycket först och lägg till rätt däcktryck när du kommer till pumpen.

När yttertemperaturen ändras, gör så även däcktrycket. En temperatursänkning på 10 grader kommer att minska däcktrycket med 1 psi (7 kPa). Kontrollera däcktrycket regelbundet och justera det till det tryck som anges av tillverkaren.

Om du kontrollerar däcktrycket medan däcket är varmt, låt aldrig luft komma ut. Det är normalt att däcken värms upp efter körning, och det är normalt att trycket överstiger det rekommenderade trycket för kalla däck.